Htx Giảm Nghèo Ea Súp-GNES -Vùng trồng và sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Tây Nguyên

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HTX GNES-VÙNG NGUYÊN LIỆU TRỒNG, SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ EA SÚP , ĐẮK LẮK

Chính sách bán hàng | Hướng dẫn đặt hàng | Bản tin

Từ vùng trồng đến bàn ăn

Truy suất nguồn gốc

Hợp tác và đặt hàng

09.09.46.54.57

HTX GNES-Vùng nguyên liệu trồng, sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Ea Súp , Đắk Lắk

Blog

GNES tham dự hội nghị công bố quy hoach tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp vinh dự được trưng bày Gạo đen Briêt và các sản phẩm từ gạo đen tham dự hội nghị công bố quy hoach tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hy vọng Nông nghiệp HỮU CƠ sẽ ngày càng phát triển để đem lại nhiều lợi ích bền vững cho Người tiêu dùng, Người sản xuất và Môi trường!
P/S: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng chính phủ; Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tham quan và trao đổi về các sản phẩm của HTX.

Bình luận