Htx Giảm Nghèo Ea Súp-GNES -Vùng trồng và sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Tây Nguyên

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HTX GNES-VÙNG NGUYÊN LIỆU TRỒNG, SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ EA SÚP , ĐẮK LẮK

Chính sách bán hàng | Hướng dẫn đặt hàng | Bản tin

Từ vùng trồng đến bàn ăn

Truy suất nguồn gốc

Hợp tác và đặt hàng

09.09.46.54.57

HTX GNES-Vùng nguyên liệu trồng, sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Ea Súp , Đắk Lắk

Thẻ: dự án

Họp phổ biến dự án liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao Chơn Chính, hướng đến giảm phát thải net zero carbon

Dự án Chơn Chính là một sáng kiến ý nghĩa, với sự tham gia của 46 hộ đồng bào người Thái và diện tích canh tác lên đến 41,2ha. Mục tiêu chính của dự án là: Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm lúa gạo: Dự án áp dụng các kỹ thuật canh...
Chi tiết