Htx Giảm Nghèo Ea Súp-GNES -Vùng trồng và sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Tây Nguyên

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HTX GNES-VÙNG NGUYÊN LIỆU TRỒNG, SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ EA SÚP , ĐẮK LẮK

Chính sách bán hàng | Hướng dẫn đặt hàng | Bản tin

Từ vùng trồng đến bàn ăn

Truy suất nguồn gốc

Hợp tác và đặt hàng

09.09.46.54.57

HTX GNES-Vùng nguyên liệu trồng, sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Ea Súp , Đắk Lắk

HTX GNES tham gia chương trình SIBS GO TO MARKET – CONNECT DAY -VNG COMPOUND

Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp tham dự Chương trình SIBS GO TO MARKET – CONNECT DAY tại Hồ Chí Minh – Tòa nhà VNG Campus (Zalo Clound) – Nơi có 3000 nhân sự làm việc và hạ tầng khép kín : Làm việc – Nghỉ ngơi – Ăn uống. Chương trình SIBS GO...
Chi tiết