Htx Giảm Nghèo Ea Súp-GNES -Vùng trồng và sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Tây Nguyên

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HTX GNES-VÙNG NGUYÊN LIỆU TRỒNG, SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ EA SÚP , ĐẮK LẮK

Chính sách bán hàng | Hướng dẫn đặt hàng | Bản tin

Từ vùng trồng đến bàn ăn

Truy suất nguồn gốc

Hợp tác và đặt hàng

09.09.46.54.57

HTX GNES-Vùng nguyên liệu trồng, sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ Ea Súp , Đắk Lắk

Bảng tính BMI
Bảng tính chỉ số BMI
Sử dụng bảng tính này để kiểm tra chỉ số khối cơ thể (BMI) của bạn.
Sử dụng đơn vị quốc tế
Chiều cao
cm.
Vui lòng nhập giá trị từ 125 đến 225.
Cân nặng
kg.
Vui lòng nhập giá trị từ 10,0 đến 500,0 ( một thập phân ).
Chiều cao
ft.
in.
Vui lòng nhập giá trị từ 4,2 đến 7,3
Cân nặng
lb.
st.
Vui lòng nhập giá trị từ 22,0 đến 1000,0 ( một thập phân ).
Tính toán BMI