0964379797

GẠO BRIÊT ĐẶC SẢN 5 THÁNG ĐẠT CHỨNG NHẬN OCCOP, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU CẤP TỈNH ĐĂK LĂK

Tham gia đánh giá, phân loại lần này có 12 sản phẩm, đến từ 5 địa phương là Ea Súp, Cư M’gar, Krông Ana, Ea H’leo và Krông Ana. Hội đồng đánh giá đã lựa chọn được 11 sản phẩm tiêu biểu để gắn sao cấp tỉnh. Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm OCOPContinue reading “GẠO BRIÊT ĐẶC SẢN 5 THÁNG ĐẠT CHỨNG NHẬN OCCOP, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU CẤP TỈNH ĐĂK LĂK”

Hội thảo giống lúa Khẩu xiên Lăm ( lúa đen )của đồng bào dân tộc Thái tại xã Ya TMốt (23/03/2019)

Vừa qua, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã tổ chức Hội thảo giống lúa khẩu xiên lăm của đồng bào dân tộc Thái tại xã Ya Tờ Mốt thu hút sự tham dự của trên 50 đại biểu. Lúa Khẩu xiên Lăm vào mùa chín rộ Dự án được triển khaiContinue reading “Hội thảo giống lúa Khẩu xiên Lăm ( lúa đen )của đồng bào dân tộc Thái tại xã Ya TMốt (23/03/2019)”